2020-07-09 13:38:28
Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  organizuje konkurs pod nazwą: ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’ który stwarza okazję do promocji oraz wyróżnienia najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych:
-produkcja zwierzęca,
-produkcja roślinna,
-ogrodnictwo,
-sadownictwo.

 
Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem  ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’ do dnia 24 lipca 2020 r.

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkursu https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/szukamy-najlepszych-rolnikow-z-lubelskiego/
Załączniki


Opis
Formularz zgłoszeniowy pobierz
Regulamin pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2020-07-08 13:35:25
Załączniki


Opis
Regulamin konkursu fotograficznego pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2020-07-08 13:18:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/0050/2020
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 03 lipca 2020 roku

 
w sprawie: użyczenia lokali użytkowych, pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2020 poz.713 z późn.zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.) WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

 
§ 1

Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia lokale użytkowe, pomieszczenia w drodze bezprzetargowej stanowiące własność Gminy Dzierzkowice położone w budynku Świetlicy Wiejskiej w Wyżnicy, lokale użytkowe o powierzchni 257,78 m2 na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres trzech lat.
 
§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2020-07-07 12:27:04

Gmina Dzierzkowice jest obecnie w trakcie przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dzierzkowice na lata 2020-2035”.

Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Gminy Dzierzkowice i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości.

W dokumencie tym nastąpi określenie kierunków podejmowanych działań dotyczących wdrożenia elektromobilności z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zaspokojenia potrzeb
w zakresie polityki transportowej w oparciu o analizę obecnych i przewidywanych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i prawnych.

Zaplanowane działania uwzględnią ponadto zachowania, preferencje i możliwości uczestników systemu komunikacyjnego – kierowców i pasażerów w transporcie indywidualnym i publicznym, zidentyfikowane w drodze analizy danych i zachowań oraz szerokich konsultacji społecznych celem najlepszego dopasowania.

Wdrożenie strategii przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy poruszające się po naszej gminie.

Kluczowe z punktu widzenia przygotowania optymalnych rozwiązań jest poznanie Państwa preferencji związanych z mobilnością. W związku z powyższym, zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej:

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1RskrV5bA1ZG7vB_gfb9VMYyzO6zg_3KJkg3qKvM_Q68/edit?usp=sharing

 

Prosimy mieszkańców Gminy Dzierzkowice o wypełnienie ankiety do dnia: 31.07.2020

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły do przygotowania dopasowanych do Państwa zapotrzebowania działań związanych z rozwojem elektromobilności poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w gminie, a także wzrost wykorzystania pojazdów elektrycznych.

Pytania w ankiecie dotyczą sposobu codziennego przemieszczania się po terenie gminy. Przewidywany czas wypełnienia ankiety wynosi około 10 minut.

Liczymy na aktywny udział, który pomoże nam wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i przyczyni się do poprawy jakości życia w naszej gminie.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Gmina Dzierzkowice realizuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju elektromobilności w ramach dofinansowania i w oparciu o zasady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2020-06-26 13:28:51
2020-06-24 17:48:16

ZARZĄDZENIE Nr 36/0050/2020

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 22 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.65 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr. II/8/2014 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządza się co następuje:
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2020-06-24 07:45:09
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych – aktualizacjaPodstawowym celem wdrażanych procedur jest:
  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
  2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.
     
W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:
A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.
W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane procedury. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.
Załączniki


Opis
Zalecenia pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc lipiec 2020 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

 

 

311328314330320315337333327332325

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]