2019-05-15 13:00:02
Załączniki


Opis
Jednostki pobierz
Harmonogram pobierz
Karta informacyjna pobierz
Poradnictwo pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-05-02 12:48:00
 
 
ZARZĄDZENIE Nr. 27/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 2 maja 2019 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na  najem pomieszczenia  usytuowanego w budynku gospodarczym w  miejscowości Terpentyna , powołania Komisji  Przetargowej oraz regulaminu  przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku  poz.994 z póż zm ) oraz § 9 Uchwały Nr. XVIII/98/2008 ze zm. Rady Gminy Dzierzkowice z dnia  4 lipca  2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam przetarg I ustny nieograniczony na najem pomieszczenia  o powierzchni 61,0 m2 usytuowanego  w budynku gospodarczym w miejscowości  Terpentyna,  gm. Dzierzkowice.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.  Tomasz Ośka - Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik  - członek
3.  Iwona Skoczylas  - członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu” , stanowiącym  załącznik nr. 1 do zarządzenia.
§ 4
 
Zatwierdzam  „ Regulamin przetargu” , stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  .
 
 
 
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-04-26 00:00:00

 
Stowarzyszenie „ Wokół Dzierzkowic” informuje, że w dniu 30 kwietnia (wtorek) będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018/2019.  Miejsce wydawania : Remiza OSP w Dzierzkowicach Rynku w godzinach 8.00 – 12.00. Zapraszamy wszystkie osoby, które  otrzymały skierowania do programu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach. 
 

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-04-24 11:50:48
Załączniki


Opis
Spotkanie informacyjne pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-04-16 13:38:00
Wójt Gminy Dzierzkowice
 
zaprasza do złożenia oferty w ramach postepowania o udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych ( art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ze zm.) dotyczącej wykonania usługi pn. „rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dzierzkowice-Góry, Gmina Dzierzkowice”    
 
 1. Zamawiający: Gmina  Dzierzkowice , 23-251 Dzierzkowice,
      e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl 
 1. Przedmiot zamówienia:
  -rozgraniczenie działek Nr.  535,466 z działkami  Nr. 532 i 464/1 położone w  obrębie ewidencyjnym gruntów 0002 -Dzierzkowice-Góry.
 2. Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
 3. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają  uprawnienia do wykonywania rozgraniczeń,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. Oferty należy składać do dnia  10 maja 2019 r. do godz. 1000.
 2. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr. 1 do zapytania ofertowego.
Oferty można składać :
 - w siedzibie Urzędu Gminy  Dzierzkowice
- drogą mailową na adres : urzadgminy@dzierzkowice.pl                                                lub  rolnictwo@dzierzkowice.pl
- faksem , nr.81 8221500 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierzkowice – pokój nr.7, tel. 81 8221303
 2. Istotne warunki zamówienia
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełniń złożonej ofertyw zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki


Opis
Zaproszenie pobierz
Formularz ofertowy pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-04-08 07:30:36
OGŁOSZENIE nr 2/2019/G

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     
Załączniki


Opis
Nabór2 doc pobierz
Nabór2 pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc maj 2019 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

 

 

325318337311336315322329319335324

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]