2020-01-07 12:02:30
2020-01-07 08:19:41
ZARZĄDZENIE  Nr. 2/0050/2020
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia  07.01.2020 r
 
  
w sprawie: przeznaczenia  lokalu  do  najmu stanowiący  własność  Gminy Dzierzkowice .
 
 
Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz.2204 z póz. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XII/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
  
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu lokal usytuowany w budynku zlewni  mleka  w miejscowości Terpentyna o powierzchni 72,00 m2, wynajem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Ustala się opłatę z tytułu najmu lokalu w wysokości 8,00 zł  za 1 m2.
§ 2
 
Wykazy, o którym mowa w  § 1 podlegają ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Dzierzkowice ,na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej.
  
§ 3
 
 Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa  w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
 § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Załączniki


Opis
Zarządzenie nr 2 pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2020-01-07 08:11:46
   ZARZĄDZENIE  Nr. 1/0050/2019
 Wójta Gminy Dzierzkowice 
    z dnia 07.01.2020 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz.506 z póż. zm) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póż. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą  Nr. XI/70/2019 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
1.Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 869 o powierzchni  0,29 ha położona w miejscowości Dzierzkowice-Podwody, zapisaną w księdze wieczystej LU1K/00081279/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość opisana szczegółowo w załączniku Nr.1 do niniejszego zarządzenia.

 
2.Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 1121 o powierzchni  0,14 ha położona w miejscowości Dzierzkowice-Podwody, zapisaną w księdze wieczystej LU1K/00081279/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość opisana szczegółowo w załączniku Nr.2 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2
 
 Wykazy, o którym mowa w  § 1 podlegają ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej. 
 § 3
           
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.
                                           
Załączniki


Opis
Zarządzenie nr 1 pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-12-18 10:42:01
W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. elektronicznej realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych związanych z gospodarowaniem odpadami i produktami (Baza BDO) Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego zdecydował o uruchomieniu infolinii (81) 478 11 22, gdzie w godzinach od 7.30 do 15.30 przedsiębiorcy mogą uzyskać informację na temat rejestru BDO.
 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-12-04 11:52:26
 
ZARZĄDZENIE  Nr. 62/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 4 grudnia 2019 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z póż. zm.), art.37 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U z 2018 r , poz. 2204 z póż. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.1490 z póż. zm) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. VIII/60/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Dzierzkowicach - Góry zarządzam co następuje: 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 1285  o powierzchni 0,05 ha położoną w miejscowości Dzierzkowice-Góry w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 1285 o powierzchni 0,05 ha  położonej w Dzierzkowicach-Góry powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.  Tomasz Ośka        -  Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik  -  członek
3.  Iwona Skoczylas   -  członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ”  stanowiący załącznik nr. 1 do zarządzenia.
 
§ 4
 
Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 § 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Ogłoszenie pobierz
Regulamin pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc lipiec 2020 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

 

 

337312318327314323309317310328301

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]