Wiadomości http://www.dzierzkowice.pl ZARZĄDZENIE Nr 26/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie: przeznaczenia lokalu do dzierżawy stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice - lokal w budynku Ośrodka Zdrowia o pow.59,85 m2 w miejscowości Terpentyna. Mon, 22 May 2017 10:45:21 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 ZARZĄDZENIE Nr 26/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 22 maja 2017 roku     w sprawie: przeznaczenia lokalu do dzierżawy stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.     Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 ro... ZARZĄDZENIE Nr 25/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie: przeznaczenia lokalu do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice - lokal w budynku Zlewni Mleka o pow. 30,88 m2 w miejscowości Dzierzkowice-Wola. Mon, 22 May 2017 10:40:57 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 ZARZĄDZENIE Nr 25/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 22 maja 2017 r     w sprawie: przeznaczenia  lokalu do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.     Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, po... Jest przetarg na wodociąg w Ludmiłówce Mon, 22 May 2017 10:25:42 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-55 Ludmiłówka to jedna z największych miejscowości w gminie Dzierzkowice, której mieszkańcy korzystają z sieci wodociągowej wybudowanej kilkadziesiąt lat temu z azbestowych rur. Sytuacja się zmieni, ponieważ samorząd właśnie ogłosił przetarg na przebudowę wodociągu i modernizację ujęcia wody, które obe... Bezpłatna Mammografia Fri, 19 May 2017 10:28:07 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 ... Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok przedłużone do końca maja Wed, 17 May 2017 08:00:55 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-55 Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolno...