Gospodarka Odpadami Firmy odbierające odpady rolnicze
 • 16 październik 2020 11:04

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady z prowadzonej działalności rolniczej. Musi zlecić zagospodarowanie odpadów typu folia (np. opakowania po nawozach, środkach ochrony roślin, folie kiszonkowe, opakowania typu Big-Bag), siatka do owijania balotów i sznurek czy zużyte opony rolnicze podmiotowi – firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie.

Odpady rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich gromadzić i składować razem z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Niedopuszczalne jest ich porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach. 

Należy przekazać je przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zakłady zajmujące się przyjmowaniem i zagospodarowaniem odpadów z działalności rolniczej zazwyczaj świadczą te usługi odpłatnie.

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2020 r poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzierzkowice zamieszcza informacje dotyczącą adresów punktów zbierania odpadów z folii i sznurka oraz opon rolniczych  powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

FOLIA I SZNURKI ROLNICZE

 • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych – usługa odpłatna.

 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej– usługa odpłatna.

 • Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna,  tel. 81 7521044 lub 81 7521045 - folia odpadowa (niezanieczyszczona) – usługa odpłatna.

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122383 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej) – usługa odpłatna.

 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza,  tel. 501230542 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin– usługa odpłatna.  

 • Green-Land Łazy 292A 21-400 Łuków tel. 515-901-946  lub 503-105-787 – folia po sianokiszonce, worki po nawozach – odpady należy dostarczy do siedziby firmy  – usługa bezpłatna

 

OPONY ROLNICZE:

 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas: ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - opony rolnicze tel. 691370360

 • Orzeł S.A. ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999, (transport we własnym zakresie)

 • Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230, 667 955 016 (transport we własnym zakresie)

 • Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387 337

 • Centrum Utylizacji Opon S.A. Organizacja Odzysku ul. Postępu 14B; 02-676 Warszawa tel. (22) 334-24-03 lub (22) 334-24-04

 • Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3 63-100 Śrem tel. 667-955-563