• 27 październik 2017 08:29


 
KOORDYNATOR PROJEKTU Z FIRMY SANITO

RADOSŁAW ZAWLOCKI

533 330 711
 

Dot. Projektu : „Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice - dostawa i montaż instalacji solarnych”
 
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA BUDYNKU
  1. Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnych ( np. pogłębienie pomieszczeń, poszerzanie otworów drzwiowych, wykonanie posadzek, itp. )
  2. Doprowadzenie prądu o napięcie 230V do pomieszczenia  kotłowni  ( 2 podwójne gniazda z uziemieniem , zabezpieczone bezpiecznikiem klasy B16A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym  )
  3. Demontaż istniejącego podgrzewacza cwu
  4. Doprowadzenie do pomieszczenia gdzie będzie stał podgrzewacz solarny zimnej wody, ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania
  5. W przypadku lokalizacji paneli  słonecznych na gruncie, przygotowanie fundamentu lub bloczków betonowych wg wytycznych Wykonawcy, wykonanie przekopu do ułożenia rurociągów oraz odtworzenie nawierzchni.
 
UWAGA :
KOSZTY DODATKOWE (BRUTTO), KTÓRE LEŻĄ PO STRONIE WŁASCICIELA BUDYNKU ( KOSZT NIEKWALIFIKOWANY )
 
  1. Koszt zakupu i montażu zaworu antyskażeniowego - 50 PLN
  2. Koszt zakupu i montażu grzałki elektr. do zasobnika cwu - 150 PLN
  3. Koszt dostawy i montażu pompy ładującej zasobnik cwu, zaworuzwrotnego, zaworów kulowych, odpowietrznika, rur, kształtek, izolacji (nie dotyczy mieszkańców, u których były montowane kotły na biomasę ) - 500 PLN