• 29 lipiec 2020 00:00
Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek.

Beneficjent: Gmina Dzierzkowice

Całkowita wartość projektu: 90 539,38 zł

Dofinansowanie UE: 57 610,00 zł

Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek

Ogólny opis projektu:
Operacja obejmuje budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek

 
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
 
Operacja mająca na celu :
„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice – Rynek”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2:
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020