• 24 czerwiec 2019 00:00
Tytuł projektu: „Wzmocnienie oferty turystycznej miejscowości Ludmiłówka poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszeniem”

Beneficjent: Gmina Dzierzkowice

Całkowita wartość projektu: 65 315,14 zł

Dofinansowanie UE: 35 253,00 zł

Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszeniem

Ogólny opis projektu:
Operacja obejmuje budowę sceny plenerowej z drewnianym zadaszeniem o wymiarach: 7,26x5,26 m wyposażonej w ławki dla publiczności oraz utwardzenie powierzchni terenu: 80,03 m2.