Dokumenty Strategiczne Strategia Elektromobilności Gminy Dzierzkowice
  • 18 marzec 2021 14:00

Strategia Elektromobilności Gminy Dzierzkowice

Strategia Elektromobilności Gminy Dzierzkowice

Dokumenty Strategiczne Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  • 25 luty 2021 12:00

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Dokumenty Strategiczne Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022
  • 25 luty 2021 12:00

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022

Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Gminy Dzierzkowice na lata 2016-2022
  • 25 luty 2021 12:00

Strategia Rozwoju Gminy Dzierzkowice na lata 2016-2022

Strategia Rozwoju Gminy Dzierzkowice na lata 2016-2022